Bylo to jen divadlo? Ticho kolem ostravského „greensteelu“

Zelená ocel. To měla být budoucnost ostravských hutí, s níž do regionu v roce 2019 přišel podnikatel Sandžív Gupta. Stále jasnější ale je, že tahle „hra na greensteel“ byla spíš jen rétorickým cvičením a huť na bezemisní výrobu není ani po pěti letech vůbec připravena.

Bylo to jen divadlo? Ticho kolem ostravského „greensteelu“
Foto: se souhlasem Liberty Ostrava

„Pozor, vysoké napětí! Díky připojení k nové síti vysokého napětí 400 kV, které je nutné pro plnou flexibilitu prvovýroby, budeme moci vyrábět ocel až ze 100 % ze šrotu, čímž výrazně omezíme emise CO2! Tomu říkáme výhoda na druhou!“ A níže dovětek: „Vše by mělo být hotovo do roku 2025.“

Tato prohlášení s jednoduchým piktogramem umisťovalo marketingové oddělení Liberty Ostrava na sociální sítě už v říjnu roku 2020. Připravovalo tak Ostravsko na novou éru stárnoucího hutního molochu, kdy už podnik nebude závislý na páchnoucím a zaprášeném procesu startujícím v koksárenských bateriích, ale místo ohňů a spalování si vystačí s dodávkami elektrického napětí.

Dobová reklama na vysoké napětí (30. října 2020):

Nešlo o překvapivé sdělení. Hned v roce 2018, kdy se poprvé objevily informace, že po rodině Mittalů by ostravskou novou huť mohl převzít Sandžív Gupta, začal tento britský podnikatel indického původu zelenou budoucnost podniku veřejně propagovat. Faktem je, že Gupta ve snaze vylepšit svou image používal vizi takzvaného greensteelu nejen v souvislosti s Ostravou, ale i s dalšími svými ocelárnami ve světě.

V minulosti se také v regionálních médiích na Ostravsku čas od času objevovaly kusé zprávy o tom, že na liniové stavbě mohutných sloupů velmi vysokého napětí se pracuje a bezemisní budoucnost Liberty Ostrava se tak blíží. Realita je ale jiná.

Nemáme, nedokážeme odhadnout…

I když přímo v nové huti stojí elektrárna Tameh, její technologie - pokud tedy bude ještě někdy fungovat -, není dost výkonná na to, aby utáhla dvojici hybridních obloukových pecí, v nichž se má ze šrotu tavit surové železo. Proto je třeba do Liberty přivést energii odjinud. Jako nejlepší řešení bylo původně vybráno elektrické vedení z rozvodny v Nošovicích.

Jenže jejich starosta Jiří Myšinský /SNK/ ani po pěti letech od chvíle, co Sandžív Gupta přišel se svým plánem do Ostravy, žádné konkrétní kroky ve své obci proslavené především zelím, pivovarem a automobilkou nevidí. „My to v územním plánu nemáme. První si to musí rozmyslet distributor a potom s námi zahájit konkrétní kroky,“ popisuje Myšinský pro Okraj.cz.

Distributorem je tu ČEZ Distribuce. Podnik podle slov svého moravskoslezského mluvčího Vladislava Sobola pouze připravuje podmínky pro to, aby nová linka velmi vysokého napětí jednou mohla vzniknout. „Společnost Liberty Ostrava nás požádala o úpravu distribuční soustavy, která jí umožní, aby mohla vybudovat vedení zvláště vysokého napětí z rozvodny v Nošovicích do Ostravy. Zjednodušeně řečeno půjde o zvednutí podpěrných bodů (stožárů), aby nové vedení mohlo stávající vedení ,podejít´ podle platných norem,” přibližuje Sobol.

Na dotaz, proč se dosud se samotnou výstavbou nezačalo a zda je možné odhadnout reálný termín zahájení stavebních prací, má Sobol jen obecnou odpověď: „Postupujeme v souladu se smlouvou sjednanou s Liberty. Začátek výstavby v tuto chvíli nedokážeme odhadnout, je závislý především na tom, jak se stavbu podaří připravit legislativně a majetkově.”

Okraj.cz se proto obrátil i na státní akciovku ČEPS (neboli Česká elektroenergetická přenosová soustava) zřízenou ministerstvem průmyslu. Ta je v České republice výhradním provozovatelem přenosové soustavy a měla by tak mít na starosti i liniové vedení z nošovické rozvodny do Liberty Ostrava. Nicméně mluvčí ČEPS na zaslané otázky nechtěl odpovědět. „Se svými dotazy se prosím obraťte na společnost Liberty Ostrava. Jedná se o její projekt a ČEPS do něj není zapojena,” sdělil jen Lukáš Hrabal.

Vedení ostravských hutí, které se už několik měsíců svíjejí v krizi a jejichž majitel Sandžív Gupta stále nebyl schopný přijít s řešením fatální situace (do 20. března je podnik chráněn před věřiteli a musí příjit s restrukturalizačním plánem), teď přiznává, že projekt toho, jak do podniku přivést dostatek zelené energie, není prioritou a nepracuje se na něm. „V současné době se věnujeme našemu optimalizačnímu plánu a k našim dlouhodobým dekarbonizačním projektům se následně vrátíme,” slibuje Kateřina Zajíčková, mluvčí Liberty Ostrava. Tvrdí, že proces získávání potřebných souhlasů od vlastníků pozemků a dalších zainteresovaných stran ale i přesto běží. 

Pece z Itálie

Jak už bylo řečeno, vizí současných majitelů ostravských hutí bylo, že časem odstaví současné vysoké pece a výrobu surového železa po nich postupně převezmou obloukové hybridy poháněné pouze elektřinou. Zatímco k prvnímu kroku tedy došlo (byť asi jinak, než kdokoliv čekal) a huť teď nemá ani jednu fungující pec, k tomu druhému, tedy instalaci nových technologií, se zatím nikdo z Guptových lidí nemá.

Přitom zásadní krok nastal už 8. července 2022. Tehdy se přímo v Ostravě podepisoval kontrakt mezi hutěmi a italským výrobcem pecí Danieli. Ten má Liberty dodat dva nové hybridy. „Nejvyšší investice do ostravské huti za několik posledních desetiletí v celkové výši 8,6 miliardy korun umožní snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent,” informovaly hutě v tiskové zprávě. A další zveřejněné informace zněly: „Nové pece by měly být uvedeny do provozu v roce 2025. Po dokončení linky zvláště vysokého napětí 400 kV do huti, která by měla být hotova v roce 2027, budou schopny ve vsázce využívat 100 % kovového šrotu.”

Sám Sandžív Gupta, který tehdy ještě do Ostravy nejezdil tajně, ale rád se ukazoval před novináři, k tomu doplnil toto: „Naše investice dokládá náš dlouhodobý závazek vůči pracovníkům zde v Ostravě, místní komunitě a budoucím generacím, které přijdou pracovat do moderní, čisté huti. Chtěl bych poděkovat týmu Liberty Ostrava za všechnu práci, kterou jsme dosud na přípravě tohoto rozsáhlého projektu společně odvedli.”

Plán je, nebo alespoň v roce 2022 byl, tedy takový, že příští rok se italské obloukové pece rozjedou alespoň na částečný výkon, k němuž by měly zatím postačit dodávky energie z Tamehu. Okraj.cz se proto obrátil na Liberty Ostrava s tímto dotazem: „V roce 2025 chce Liberty Ostrava uvést do provozu dvě obloukové pece Danieli. Stále tento

termín platí? Ptám se proto, že se množí zprávy o tom, že se obchod zpožďuje.” Reakce Kateřiny Zajíčkové, mluvčí huti, byla opět velmi strohá a vyhýbavá: „Jsme i nadále odhodláni plnit náš plán transformace na zelenou ocel, ale v současné době se zaměřujeme na náš optimalizační plán.”

A co na to italská firma Danieli, výrobce obloukových pecí pro ostravské hutě? Ta mlčí úplně. Na zaslané dotazy týkající se toho, jak probíhá naplňování kontraktu s Liberty Ostrava podepsaného 8. července 2022 a jestli všechny dohodnuté termíny platí, nezareagovala ani po urgenci.

Pracovat se začalo, ale nepokračujeme

Dalším signálem, že přechod do zeleného světa greensteelu neprobíhá hladce, je i krátká komunikace redakce Okraj.cz s polostátním gigantem ČEZ. Ve stejný den, kdy Gupta podepisoval kontrakt na pece, „stvrdil partnerství Liberty Ostrava a společnosti ČEZ Esco při přechodu hutě na obnovitelné zdroje, které jsou potřebné pro výrobu zelené oceli,“ píše se v tiskové zprávě z 8. července 2022.Obsahem schváleného memoranda je podle oficiálních informací rozjetí kooperace při hledání a vývoji technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku. Ty jsou „pro transformaci ostravské huti směrem k výrobě zelené oceli nezbytné.“ Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ Esco, to tehdy glosoval takto: „Ocelářství v Evropě stojí na důležité křižovatce. (...) Chceme společně zajistit budoucnost oceláren a přispět k podstatnému zlepšení životního prostředí na Ostravsku.“

Jenže i tady se ukazuje, že strategická spolupráce zamrzla. „Pracovat se na tom začalo, byly tam projekty, ale v tuto chvíli to nepokračuje,“ říká Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ.

V současné situaci, kdy hutě už několik měsíců nefungují a nemají pro své zaměstnance práci, je logické, že rozvojové plány jsou u ledu a podnik řeší prioritně svou základní existenci. Jenže začíná být stále zřejmější, že přechod k zelené výrobě oceli v uplynulých letech zdaleka neprobíhal tak, jak se někteří navenek tvářili a že se na budoucnost příliš nemyslelo.

Což se velmi zřetelně odhaluje právě nyní, v době největší krize hutí. Pokud by se totiž jelo podle původních plánů, už za pár měsíců nemusela být Liberty Ostrava závislá na energii z elektrárny Tameh, jejíž odstavení dnes velmi limituje případný restart hutní výroby v Ostravě. Takřka pohádkový příběh o „greensteelu“ má tak zatím pro region velmi hořký konec.


Autor je pracovníkem České televize.
Text editoval Jakub Šídlo.

Read more